Vizyon ve Misyonumuz
GERİ
Vizyon; 
Trabzon'da üretim, girişimcilik ve istihdamı destekleme yoluyla Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunarak örnek ve saygın bir Sosyal Toplum Kuruluşu olmak. 
Misyon;               
* Trabzon'un stratejik bir plana sahip olması için çalışmak 
* Bölgesel Kalkınma Politikaları'nın hayata geçirilmesi için lobi çalışmaları yapmak ve bu tür oluşumları desteklemek 
* Mesleki Eğitim ve girişimciliği destekleyerek işsizlikle mücadele etmek 
* Etkin bir piyasa ekonomisinin oluşabilmesi için ilgili kurumlarla bağlantıda olarak gereken uyarıları ve katkıları yapmak 
* Düzenleyeceği eğitimlerle girişimci ve hâlihazırda iş sahibi olan üyelerinin işe hakim olma düzeylerini artırmak. 
* Üyelerinin AB ve diğer hibe fonları hakkında farkındalığını artırmak, ilgilenenleri bilgi açısından desteklemek 
* Kamu-özel-sivil sektör ve akademik çevrelerin birbirleriyle olan iletişimlerini güçlendirmek
* Kümelenmenin en önemli kalkınma argümanları arasında olduğu görüşünü toplum içinde yaygınlaştırmak. 
* Bölgesel SİAD federasyonlaşması için çaba harcamak.


VISION
 
  • Being a model and well-regarded social community organization by contributing to Turkey’s development through supporting production, enterpreneurship and employment in Trabzon.
 
 
MISSION
 
  • Work in order to gain a strategical plan for Trabzon
  • Lobbying in order to actualize the Regional Development Policy or supporting the evolutions fort his aim.
  • Strive with unemployment by supporting the vocational education and entrepreneurship
  • Make nede warnings and give contribution to the related organizations for creation of an active market economy
  • Raise his entrepreneur and employer members’ level of comand to their business by organizing educations.
  • Raise his members’ awereness about EU and EU funds; provide information to those concerned.
  • Strengthen the relation between public-private-civil sectors and academia
  • Extend the view in the society that clustering is one of the most important development argument
  • Strive in order to federate regional SIAD
Değerli Üyemiz,
 
Bildiğiniz gibi Trabzon SİAD kurulduğu günden beri, ilimiz ve bölgemiz için önem arz eden ekonomik, sosyal politikaların oluşturulmasına ön ayak olmak için uğraş vermekte ve bunun yanında iş insanlarının problemlerini de gerekli platformlara taşıyarak çözüme kavuşturulması için katkı vermektedir.
 
Bu katkıları daha verimli ve üst düzeyde sağlayabilmek için, ülke genelinde SİAD lar kurumsal bir omurgaya kavuşturulmuş, Trabzon SİAD da bu omurgada yerini almıştır. TSİAD, MAKSİFED( Marmara ve Kuzey Anadolu SİAD lar Federasyonu) üyesi olup aynı zamanda yönetim kurulunda da temsil edilmektedir ve tüm SİAD federasyonları en üst kurul olan TURKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) üyesidir. Konfederasyonumuz mikro ve makro düzeyde gerekli gördüğü noktalarda görüşlerini muhataplarına iletebilmekte ve 9000 Kobi üyesinin vermiş olduğu temsil gücü ile hareket etmektedir. Yakın zamanda kurulmuş bir Konfederasyon olmasına rağmen ülkemiz iş dünyasında yerini almış ve her geçen gün alt yapısını güçlendirerek gelişmesini sürdürmektedir.
 
Önümüzde ki yıllarda üye Federasyon ve dolayısı ile üye Siad lar için fayda sağlayacak çalışmalarını artıracaktır ve bu çalışmaların sonucunu siz üyelerimiz ile paylaşacağız. Tüm üyelerimizin kendi sektörlerinde çözüme kavuşması gerektiğini inandığı sorunları bizimle paylaşmaları durumunda bu sorunları direkt Konfederasyon vasıtası ile ilgili yerlere ileterek çözüme kavuşturulması için gereğini yapacağımızı bilmenizi isterim.
 
Katkı vermeye çalıştığımız bir önemli başlık da, çok sevdiğimiz Trabzon’un çağdaş, yaşanılır bir kent olmasıdır.
 
Üyelerimiz ile etkinliklerde buluşabilmek ve   üyelerimizin beklentilerini öğrenmek, gereğini yerine getirmek çalışmalarımızın temelidir. Umuyorum bundan böyle daha fazla birlikte olabilme fırsatını yakalamış olacağız. Derneğimiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek için elinden geleni yapacaktır, kapılarımız sonuna dek açık sizleri bekliyor olacağız.
 
 
İşlerinizde başarılar dileriz,
Saygılarımızla
03.04.2019
Copyright © www.tsiad.org.tr.tr ® 2021.
MAKSIFEDtürkonfed