AÇIK YOLLAR KAYITLI İSTİHDAM PROJESİ- AYKİP
GERİ
 
Başvurusu Yapılan Projenin
 Yönetici Bilgi Formu
 
 Eğitim Kurumunun
İli/İlçesi
TRABZON / Merkez
Adı
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
Projenin
 
Projenin Adı
 
 
AÇIK YOLLAR KAYITLI İSTİHDAM PROJESİ- AYKİP
 
Amacı
 
 
Bu projenin özel amacı Doğu Karadeniz Bölgesinin Trabzon yerelinde otomotiv satış sonrası işletmelerinin ilgili sistemlere kayıt olmalarına yardımcı olmak, bu işyerlerinde çalışanların kayıtlı istihdamını teşvik etmek. İşyerlerinin işletme geliştirme ve çalışanların bilinçlendirilmesini sağlamak nın hizmet edebilme değişimi ve kapasitesini genişletmek, Mesleki Eğitim Merkezinin alanına giren çırak, kalfa, usta ve usta öğreticilerin kayıtlı istihdamının arttırılmasını ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasını teşvik etmek suretiyle kayıt altına alma sürecini kolaylaştırmaktır.
Proje süresi 12 aydır. Bu sure içersinde ilk iki ay proje merkezi ve organlarının geliştirilmesi, devam eden iki ay hedef kitle ve nihai yararlanıcıların veritabanı sistemine alınması ve hizmet merkezlerinin organizasyonu, devam eden ayda işletme ve çalışanların motivasyonu, sonraki üç ayda ise işletmelerin servis lojistik sisteminin kurulması ve çalışanların eğitimi ve son dönemde değerlendirme ve rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirilecektir.
Beklenen sonuçlar:
·         Trabzon yerelinde bulunan otomotiv işletmelerinin veri tabanına kayıtlanacaktır.
·         Otomotiv işyerleri çalışanların belirlenerek sisteme girişi sağlanacaktır.
·         Otomotiv İşletmeleri (servisler) de rehabilitasyon uygulanacaktır.
·         Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası’nın geliştirilmesi ve çalışanların eğitimi
·         Trabzon Mesleki Eğitim Merkezinin sistemine giren gurupların (kalfa, çırak,usta ve usta öğretici) motivasyonu ve kayıtlı istihdam yapısına kazandırılması.
·         Kayıt dışı istihdamın önlenmesi için model geliştirmektir.
·         Servis yönetici ve çalışanları kayıtlı istihdama yönlendirilecektir.
 Önerilen faaliyetlerinin ve etkililiklerinin tanımı;
  • Organizasyon ve etüt faaliyetleri  
  • Tanıtım, bilgilendirme ve motivasyon faaliyetleri
  • Bilgi-işlem veri analizi faaliyetleri
  • Eğitim öğretim faaliyetleri
  • Değerlendirme ve analiz faaliyetleri
  • Davranış ve anlayış değişimi
  • İşletme geliştirme
  • Bilinç ve beklenti değişim geliştirme
  • Eğitimde yöntem ve yeni İletişim
 Mevcut yerleşim bilgileri, (kısa-orta-uzun), hedef ve amaç belirleme, Yöntemler- metotlar, Strateji belirleme, (yönetim-organizasyon- tanıtım), Gelişmeler, Çıktılar ve düzeltmeler, Veri tabanı, İnternet firma, Tanıtımlar, AYKİP üyelerinin ağ bağlantısı, Kalite yönetim sistemi, İş sağlığı ve güvenliği, Hukuk yararlanıcıları sistemi, Ortak muhasebe sistem, Ar-ge ve danışma faaliyetlerinde bulunulacaktır 
 
 
 
 
Bütçesi ve Süresi
12 Ay   219.896,69 Euro
 
Hedef Grubu
 
Hedef Gruplar ve nihai yararlanıcılar;
Çıraklık ve Meslek Eğitimi sistemi yararlanıcıları: Trabzon yerelinde değişik alanlarda sanayi sitelerinde otomotiv sektöründe MEM sistemi dışında çalışan usta öğretici, usta, kalfa ve çıraklardır. Bu sayının yaklaşık 1000 kişi olduğu tahmin edilmektedir.
Tamirci çalışanları: Kayıt dışı olarak çeşitli otomotiv iş kollarında çalışan kişilerdir. Çoğunluğu; motor, kaporta-boya, oto elektrik alanlarında bulunan kişilerdir. Sayıları yaklaşık olarak 500 civarındadır.
Özel Servis çalışanları: Yönetici, teknik ve idari personel olarak kayıt dışı çalışan özel servis elemanlarıdır. Tahmini sayısı 200 civarındadır.
Tamirciler ve servisler: Kayıt dışı olarak Trabzon yerelinde işlevini sürdüren tamamen veya kısmen kayıt dışı çalışan işletmelerdir. Bunların kısmi kayıtsız olanların tahmini sayısı 50 civarındadır. Tamamen kayıtsız olanlar ise bu oranın yarısı kadar tahmin edilmektedir.
ve çalışanları: Odaya ait bazı yazılım ve donanımlar geliştirilecek ve sağlıklı bir alt yapı kurulacaktır. Ayrıca hizmet sunumu konusunda oda çalışanları ve yönetimi eğitilerek kalite ve verim artışı sağlanacaktır.
TMEM-Trabzon Mesleki Eğitim Merkezi ve çalışanları: Trabzon MEM de konu ile duyarlı bir eğitim ve yönetim kapasitesi bulunmaktadır. Bu duyarlık geliştirilecek, veri tabanı, yazılım ve donanımlar geliştirilecek, yönetim ve çalışanlarda değişim oluşacaktır. Yeni yöntemler gelişecektir.
Dolaylı faydalanıcılar: Genelde bölgede ve özelde yerelde nihai faydalanıcıların çevresi ve yakınları ile Vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Bölge Müdürlüğü gibi kamu kurumları da dolaylı ve ekonomik olarak yararlanacaktır.
AYKİP projesi yerelde otomotiv bakım onarım hizmet işletmelerinde ortaya çıkan ve belirlenen sorunların çözümünde etkili yöntemler ile faydalı olacaktır. Ayrıca kurum ve kuruluşların hizmet kalitesinin geliştirilmesi ile sorunlara kalıcı bir çözüm getirilecektir. Yerelde dolaylı ve çevresel yararlanıcıların da bazı beklentilerine destek yapılacaktır.
AYKİP Proje teklifi bu teklif çağrısında belirtilen hedefler, öncelikler ve koşullarla %100 örtüşmektedir. Teklif çağrısında ortaya konulan temel hedef olan kayıtlı istihdamın önlenmesi için doğrudan yapılan bir projedir. Ayrıca proje ile kayıtsız işletme ve yöneticilerine yönelik etkinlikler ortaya koyulacaktır. Teklif çağrısında değinilen dezavantajlı guruplara hizmet getiren organizasyonların geliştirilmesine de katkı yapılacaktır.
 
 
 
Ortakları/ Paydaşları
 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Kocaeli Üniversitesi(İştirakçi)
 
Faaliyet Başlıkları
Organizasyon ve etüt faaliyetleri  
Tanıtım, bilgilendirme ve motivasyon faaliyetleri
Bilgi-işlem veri analizi faaliyetleri
Eğitim öğretim faaliyetleri
Değerlendirme ve analiz faaliyetleri
Davranış ve anlayış değişimi
İşletme geliştirme
Bilinç ve beklenti değişim geliştirme
Eğitimde yöntem ve yeni İletişim
Sorumlu Kişinin
Adı Soyadı
 
Görevi/Branşı
 
Telefonu
 
e-posta
Hamit SARITAŞ
Müdür Yrd.----Elektrik-Elektronik
04623253758---05326956167
hsaritas61@hotmail.com
Projenin Hazırlık Sürecinde Görev Yapanlar
(Birden fazla olabilir)
Adı Soyadı
 
Görevi/Branşı
 
Telefonu
 
e-posta
 
 
 
Hamit SARITAŞ
Müdür Yrd.----Elektrik-Elektronik
04623253758-5326956167
 
Hidayettin ŞİMŞEK Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Tlf:05357197482    hsimsek@kocaeli.edu.tr
 
 
 
 
 
 
 
03.04.2019
Copyright © www.tsiad.org.tr.tr ® 2021.
MAKSIFEDtürkonfed