TSİAD Başkanı Tayfun DENİZER ;
GERİ

17.002,-TL olarak belirlenen 2024 yılı Asgari Ücretin çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Asgari ücretli çalışanlarımızın bu artışın yanında alım gücünü arttırmak için, Asgari ücrete uygulanan vergi dilimlerinin de yukarı doğru güncellenmesi gerekmektedir. Yatırım, İstihdam ve İhracat yaparak ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülmeli, reel sektörde işsizlik oranında artışı önleyebilmek için işverenin ödediği primlerin devletimiz tarafından desteklenmesi arttırılarak devam etmelidir. Üstlenilen maliyetler, ürün birim fiyatlarına yansıtılamadığı için firmalarımız ihracatta rekabet edebilme gücünü kaybedebilecektir. Bu olumsuzluğu bertaraf edebilmek adına devletin destek ve teşvikleriyle rekabet edebilir bir fiyat anlayışıyla ülkemizin büyümesine katkı sağlanabilecektir. Ülkemizin ekonomik büyüme ve istihdamına katkı verebilmek adına, enflasyonist ortamlardaki maliyeti etkileyen tüm artışlar istihdamı zorlaştırabilecektir. Enflasyonunun maliyetler üzerindeki etkisi azaldığında iş insanı da önünü görerek yatırımlarına devam edebilecek bu da ülkemizin büyümesi ve istihdamına katkı sağlayacaktır.
Değerlendirmesinde bulundu.

07.03.2024
Copyright © www.tsiad.org.tr.tr ® 2024.
MAKSIFEDtürkonfed