Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı CFCU/TR08H1.01-01
GERİ
Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Toplulukları Türkiye Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye’de uygulanacak hibe proje teklifleri beklemektedir.
 
Bu teklif çağrısı, gençlerin işgücü piyasasıyla bütünleşmesini desteklerken girişimcilik ve istihdam edilebilirliklerini artırmak için etkin aktif işgücü piyasası önlemleri sunmayı amaçlamaktadır. Bu Hibe Programı aşağıdaki 12 NUTS II bölgelerinde uygulanacaktır.
 
 • TR-A1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum)
 • TR-A2 (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)
 • TR-B1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli)
 • TR-B2 (Bitlis, Hakkari, Muş, Van)
 • TR-C1 (Adıyaman, G.Antep, Kilis)
 • TR-C2 (Diyarbakır, Şanlıurfa)
 • TR-C3 (Batman, Mardin, Şırnak, Siirt)
 • TR-63 (Hatay, K.Maraş, Osmaniye)
 • TR-72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
 • TR-82 (Çankırı, Kastamonu, Sinop)
 • TR-83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)
 • TR-90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon).
Bu hedefe aşağıdaki öncelikleri amaçlayan çeşitli projeler ile ulaşılması beklenmektedir:
·           İşgücü piyasasında nitelikli bir iş bulmaya çalışan genç işsizlerin iş bulmaları için desteklenmesi; veya
·           Motivasyon eksikliği ve isteksizlik nedeniyle işgücü piyasasının dışında kalan gençlerin, özellikle de genç kadınların işgücü piyasasına entegre olmaları için desteklenmesi; veya
·           Meslek ve kariyer konusunda rehberlik, stajyerlik ve işbaşı eğitim, iş arama destekleri gibi yollarla okul yaşamından çalışma hayatına geçişi kolaylaştırmak için eğitimine hala devam etmekte olan gençlerin desteklenmesi; veya
·           Yeni bir iş kurmak isteyen gençlerin desteklenmesi
 
Hedef Gruplar:
 
·   Üniversite mezunu genç işsizler
·   Ortaokul mezunu genç işsizler
·   Eğitim düzeyi düşük ve erken yaşta okulu bırakan gençler
·   Eğitimine devam etmekte olan gençler
·   Eğitim düzeyi düşük genç kadınlar
 
 
Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır: http://www.cfcu.gov.tr; http://www.iskur.gov.tr
 
Hibe Rehberi ve eklerinin Türkçe versiyonunun sunulmasına rağmen, herhangi bir ihtilaf durumunda İngilizce metin yasal referans olarak kabul edilir.
 
Hibe Sözleşmesinin imzalanması aşağıdaki koşullara bağlıdır:
 
·         Belirlenen süre içerisinde Komisyon tarafından faydalanıcı ülkenin ilgili otoritelerine yetki devrine ilişkin kararın kabul edilmesi ve
·         Mali Tüzüğün Uygulama Kuralları ile ilgili 232. Maddesi uyarınca yetki devrinin gerçekleşmesini müteakip, Finansman Antlaşması’nın Komisyon ve faydalanıcı ülke arasında sonuçlandırılması.
 
Proje tekliflerinin son teslim tarihi 14.09.2009 saat 16.00’dır.
 
02.04.2019
Copyright © www.tsiad.org.tr.tr ® 2021.
MAKSIFEDtürkonfed