TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASINA YÖNELİK YATIRIMLARA 500.000 TL’LİK PROJE İMKANI
GERİ

 

AVRASYA DANIŞMANLIK EĞİTİM VE

ARAŞTIRMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

 

TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASINA YÖNELİK YATIRIMLARA 500.000 TL’LİK PROJE İMKANI

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP) 2009 TEBLİĞİ AÇIKLANDI.

HAZIR MISINIZ?

Son Başvuru Tarihi: 30 Aralık 2009

 

Proje Bütçesi:                     500.000 TL

Hibe Miktarı:                      250.000 TL

Başvuru Sahibi Katkısı:    250.000 TL

PROJE DÜŞÜNCENİZİ GELİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRELİM.

EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI YATIRIM KONULARI

(Formun Son Bölümünde Bazı Uygun Proje Başlıklarına Yer Verilmiştir)

 

Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları

          a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,

          b)Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

          c)Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

          ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar,

          d)tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

          (2) Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.

          (3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

          (4) Yatırımcılar Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir tek proje başvurusunda bulunabilir.

          (5) kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.

 

Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları

           (1) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar.

          (2) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları kapsamında yeni sulama tesisi yapım projelerine hibe desteği verilmez. Su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek su alma yapıları ve yeni kuyu açılması faaliyetini kapsayan proje başvuruları kabul edilmez.

          (3) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, mevcut sulama tesislerinin mutlaka daha önceden planlama ve fizibilite raporları oluşturulmalı, projelendirilmeli, başvuru tarihinden önce suyun kullanımına yönelik olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden uygun görüş alınmalı ve proje başvuruları ile birlikte ibraz edilmelidir.

          (4) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, enerji nakil hattı, trafo, motopomp ve tarla içi malzeme ve ekipman alımlarına hibe desteği verilmez. Yatırım proje teklifleri, toplu basınçlı sulama tesisi için su kaynağından tarla başına kadar yapılacak su dağıtım ve iletim boru hatları, gerekli sanat yapılarının inşası ve inşaat işleri kapsamında yapılacak mal alımlarını içerir.

          (5) Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımı kapsamında yatırım proje tekliflerinin, köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.

Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler

 

(1) Hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

 

A) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

 

B) 5/6/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu veya 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş olan vakıflar,

 

c) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

 

(2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

 

(3) Başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir.

 

(4) Ekonomik yatırımlara yönelik yatırım proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje tutarının % 50 si oranındaki katkı payının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

 

(5) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir. İl özel idaresi ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

 

(6) Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olanlar başvuru yapamazlar.

 

(7) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

HİBEYE ESAS PROJE TOPLAM TUTARLARI VE DESTEKLEME ORANI

(1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvuru tekliflerinde 100.000 Yeni Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 500.000 Yeni Türk Lirasını geçemez.

(2) Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir.

(3) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

         

PROJE GİDERLERİ

          Yatırım uygulamalarına ait;

                        a) İnşaat işleri alım giderlerine,

                        b) Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

                        c) Proje uygulama dönemi danışmanlık hizmetleri alım giderlerine,

KKYDP ÖRNEK PROJE BAŞLIKLARI

 

Ø Arı Ürünleri İşleme / Paketleme /    Depolama Tesisi

Ø Aromatik Bitkiden Yağ ve Su Üretimi Tesisi

Ø Ayçiçeği İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Ayçiçeği Püresi Üretim Tesisi.

 

Ø Baharat Üretim / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Bakliyat İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Bal İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Balık Kesim İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Balık İşleme ve Donmuş Balık Muhafaza Tesisi

Ø Balık Unu Üretim Tesisi

Ø Balık Yağı Rafine Tesisi

Ø Beyaz Et Kesimhane İşleme / Paketleme /   Depolama Tesisi

Ø Biodizel Üretim Tesisi

Ø Biogaz Isıtmalı Sera

Ø Bitkisel Ürün Üretim Tesisi

Ø Buğday ve Arpa vb. Ürünler İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Bulgur Üretim Tesisi

 

Ø Ceviz İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Çam Fıstığı İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Çay İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Çeltik İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Çilek İşleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

                              

Ø Defneyaprağı İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Deniz Ürünleri İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Dondura İşleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

Ø Domates Kurutma Tesisi

Ø Dut ve Üzüm Pekmezi Üretim / Paketleme / Depolama Tesisi

                              

Ø Elma İşleme / Paketleme / Soğuk Depolama Tesisi

Ø Et ve Et Ürünleri İşleme / Paketleme /   Depolama Tesisi

                               

Ø Fındık Ezmesi Üretim Tesisi

Ø Fındık Kırma / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Fındık Yağı Üretim Tesisi

Ø Fıstık İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Fileto ve Dondurulmuş Alabalık İşleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

 

Ø Haşhaş, Hardal vb. Ürün İşleme / Ambalajlama /   Depolama Tesisi

 

Ø Havuç Yıkama İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

 Ø Her Türlü Meyve Marmelâdı ve Püresi Üretim Tesisi

Ø Hıyar, Domates Tasnifleme / Paketleme /   Depolama Tesisi

Ø Hububat Kurutma / Sınıflama / Paketleme /   Depolama Tesisi

                              

 Ø İncir Kurutma / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø İrmik ve Makarna Üretim Tesisi

                          

Ø Kabak çekirdeği Eleme / İşleme / Paketleme /   Depolama Tesisi

Ø Kanola Kırma / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Kanola Yağı Üretim Tesisi

Ø Kaşar Üretimi Tesisi

Ø Kaymak Üretim Tesisi

Ø Kefir Üretim Tesisi

Ø Kekik Nane vb. Ürünleri İşleme / Paketleme /   Depolama Tesisi

Ø Kesimhane ve Karkas Et Üretim / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Kırmızı Biber Kurutma / İşleme / Paketleme /   Depolama Tesisi

Ø Kivi vb. Ürünler Sınıflandırma İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Kontinü Sistem Zeytinyağı Üretim Tesisi

Ø Koyun Sütü İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Köfte vb. Ürünler Üretim / İşleme / Ambalajlama    / Depolama Tesisi

Ø Kuruyemiş İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Küçükbaş Hayvan Süt İşleme / Paketleme /   Depolama Tesisi

                              

Ø Mantar vb. Ürünleri İşleme / Paketleme /   Depolama Tesisi

Ø Mantar Salamura Tesisi

Ø Meyve Eleme / Sınıflama / İşleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

Ø Meyve / Sebze Kurutma Tesisi

Ø Meyve Suyu ve/veya Konsantresi Üretim / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Mısır Kurutma / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Mısır Unu Üretimi / Paketleme / Depolama Tesisi

                              

Ø Narenciye Sarartma Mumlama Tasnifleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

Ø Nohut İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

                               

Ø Organik Zeytinyağı Üretimi / Paketleme / Depolama Tesisi

                              

Ø Patates İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Pamuk İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Pastörize Süt, Yoğurt, Ayran vb. Üretimi / Ambalajlama / Soğuk Muhafaza Tesisi

Ø Patates Tasnifleme / İşleme / Paketleme /   Depolama Tesisi

Ø Pekmez Üretim Tesisi

Ø Peynir Çeşitleri Üretim Tesisi

Ø Pestil Köme vb. Ürünler Üretimi Tesisi

Ø Pul Biber, Baharat vb. Üretim Tesisi

                               

Ø Reçel Üretimi / İşleme / Ambalajlama / Depolama Tesisi

                              

Ø Salamura Yaprak Üretimi ve İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Salamura Zeytin İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Salça Üretimi / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Sakatat, Barsak vb. Ürünler İşleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

Ø Sebze İşleme / Paketleme / Ön Soğutma Tesisi

Ø Sebze Konserve / Közleme / Kurutma / Salamura vb. İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi                        

Ø Sızma Zeytinyağı Üretimi / Ambalajlama / Depolama Tesisi

Ø Sera Yapımı -Alternatif Enerji Kaynaklı-   (Jeotermal, Güneş, Rüzgâr, biodizel vb.)

Ø Sirke Üretim Tesisi

Ø Silo Yapımı (Çelik, Galvaniz vb.)

Ø Soğuk Hava Deposu

Ø Soya İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Soyulmuş Domates Konservesi İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Su Ürünleri İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Sucuk, Salam, Sosis, Pastırma vb. Ürünleri İmalathanesi ve Soğuk Muhafaza Tesisi

Ø  Susam İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Süt Toplama Filtreleme Soğutma ve Depolama Merkezi

Ø Süt İşleme / Paketleme / Soğuk Muhafaza Tesisi

Ø Şarap Üretim / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Şıra Üretim Tesisi

                              

Ø Tahıl Kurutma / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Tavuk, Hindi vb. Kanatlı Et Kesim İşleme / Paketleme / Soğuk Depolama Tesisi

Ø Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Tohum Eleme / Temizleme / İşleme / Paketleme /   Depolama Tesisi

Ø Tohum Kurutma Hazırlama Paketleme Tesisi

Ø Turşu Üretimi İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

                              

Ø Un Üretim İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi                             

Ø Üzüm İşleme / Paketleme /  Depolama Tesisi

Ø Üzüm Suyu ve Konsantresi Üretim Tesisi

                              

Ø Yaprak İşleme / Paketleme / Depolama ve Vakumlama Tesisi

Ø Yaş Sebze Meyve Kurutma İşleme / Paketleme /   Soğuk Muhafaza Tesisi

Ø Yem Üretim / İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Yem Bitkileri ve Silajlık Mısır İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Yumurta İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

Ø Zeytin İşleme / Paketleme / Depolama Tesisi

PROJE  KOORDİNATÖRÜ

İLETİŞİM

İntizam Seyda DURGUN

Gazipaşa Mah. Filiz Sok. (Kızılay Aralığı, Tanjant Girişi), NO:6, D:2,     TRABZON

 

GSM: 0533.4795034

Tel: 0462. 3265953     

 Faks: 0462.3216926

intizamseyda@yahoo.com

02.04.2019
Copyright © www.tsiad.org.tr.tr ® 2021.
MAKSIFEDtürkonfed