GENEL KURUL İLANI
Diğer Yazarlar
DUYURULAR
...
dd@net.net

Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan
Derneğimizin 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2023 tarihinde Saat:13.00'da dernek ofisinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 06.05.2023 Cumartesi günü

Saat: 11.00'da Zorlu Grand Otel \ Trabzon adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

GÜNDEM

1-Açılış ve yoklama

2- Kongre Başkanlık Divanı Seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4- Açılış konuşmaları                 

5-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

6- Denetim Kurulu raporunun okunması

7- Denetim Kurulu raporu ve Yönetim Kurulunun ibrası

8- Tüzükte 7. ve 12. maddelerdeki  değişiklik  önerisinin  görüşülmesi

9- Tahmini bütçenin okunması

10- Yüksek İstişare Konseyi, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek  üyelerinin seçimi

11-Dilek ve Temenniler

12-Kapanış

13.04.2023


Copyright © www.tsiad.org.tr.tr ® 2007.